Asperger syndroom

Het Asperger syndroom wordt gerekend tot de Pervasive Development Disorders (PDD). Dit is een serie van aandoeningen die aanleiding geeft tot vertragingen en in ontwikkeling van verschillende basisvaardigheden. Andere perasieve ontwikkelingsstoornissen zijn PDD-NOS en autisme.

Wat is het Asperger Syndroom

hansaspergerHet Asperger syndroom is vernoemt naar de Weense kinderarts Hans Asperger. Kenmerken van het syndroom zijn beperkingen in de sociale interacties en een beperkte repertoire aan activiteiten en interesses. Het syndroom wordt tot het autismespectrum gerekend, het is een autistische stoornis. Er is bij het Asperger syndroom ,net als bij de andere stoornissen uit dit spectrum, sprake van een moeite met lezen van sociale situaties, onhandige motoriek, moeite met veranderingen, neiging tot vaste gewoonten, makkelijk opgaan in een fantasiewereld enzovoorts. Toch verschilt het Asperger syndroom van klassiek autisme. Er is geen sprake van vertraging in de ontwikkeling van taalvaardigheid op jonge leeftijd. Er is een gemiddelde neiging tot maken van contact en de intelligentie is normaal of soms hoog. Wel zijn er soms tekortkomingen aan sociale interacties. Het syndroom van Asperger wordt vaak als een milde vorm van het autismespectrum gezien. Iemand met Asperger wordt als einzelgänger, excentriek of wereldvreemd beschouwd.

Leave a Reply

Required fields are marked *