Behandeling

Op basis van een aantal kenmerken kan de diagnose van het Asperger syndroom worden gesteld. De behandelende de dokter zal eerst de hele medische geschiedenis doorlopen, vervolgens dienen er een aantal fysische testen te worden afgelegd. Er bestaan voor het Asperger syndroom zelf geen specifieke testen. De dokter kan verschillende andere teksten gebruiken zoals bloedtesten en X-ray stralen. Aan de hand van deze testen kan worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een fysische afwijking, welke Asperger kan veroorzaken. Indien er geen afwijking wordt gevonden, kan een kind worden doorverwezen naar een kinderspecialist met ervaring. De dokter dient getraind te zijn in het stellen van de juiste diagnose en het behandelen van het Asperger syndroom.

Er bestaat geen specifieke behandeling voor het Asperger syndroom. Het is wel mogelijk om door bepaalde behandelingen het functioneren en de levensvoorwaarden van de patiënt te verbeteren. Ongewenst gedrag kan daarnaast gereduceerd worden. Er wordt meestal gekozen

voor een gecombineerde behandeling. De behandeling zal dan bestaan uit speciale opvoeding, ondersteuning van positief gedrag en verschillende therapie vormen. Vormen van therapie kunnen spraak therapie, fysische therapie of bezigheidstherapie zijn. Medicatie is ook mogelijk, er bestaat echter geen specifieke medicatie voor het Asperger syndroom. Bij medicatie worden vooral neveneffecten van het syndroom behandeld zoals depressie, angst en hyperactiviteit. Kinderen met het Asperger syndroom kunnen vanwege hun vaak grote intelligentie toch vaak een goede carrière opbouwen. Toch zullen bepaalde sociale handicaps altijd blijven bestaan.

Leave a Reply

Required fields are marked *