Kenmerken

De kenmerken van Asperger zijn per persoon zeer verschillend, kenmerken kunnen dan ook in verschillende combinaties opduiden. Iemand met Asperger heeft vaak een normale tot hoge intelligentie, daarnaast zien we bij volwassenen en kinderen vaak de volgende kenmerken:

 • moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen en contacten
 • moeite met het uiten van emoties en het omgaan met emoties
 • gebrek aan inlevingsvermogen
 • weinig expressieve gelaatsuitdrukkingen en een monotone stem
 • motorische onhandigheid en coördinatieproblemen
 • moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie en sociale regels
 • overgevoeligheid voor geuren, geluiden en aanrakingen
 • zich afsluiten van de buitenwereld
 • fascinatie met bepaalde onderwerpen of interesses die afwijken in intensiteit of soort

Asperger kan bepaalde problemen en ongemakkelijke situaties geven. Het Asperger syndroom neemt niet alleen problemen met zich mee, er zijn ook genoeg sterke kanten te noemen. Sterke eigenschappen bij Asperger kunnen zijn:

 • een goed en soms uitzonderlijk geheugen
 • eerlijkheid
 • oog voor detail
 • onafhankelijkheid in denken
 • encyclopedische kennis van bepaalde onderwerpen

Kenmerken zijn nooit bij iedereen gelijk. In diverse leeftijdsgroepen komen we verschillende kenmerken tegen. Zo zit er een verschil in kenmerken bij kleuters, basisschoolkinderen, pubers en volwassenen.

Leave a Reply

Required fields are marked *