Oorzaak

Er is altijd nog weinig bekend over de exacte oorzaak van het Asperger syndroom. Er hangen nog heel wat vraagtekens rondom het syndroom, er moet nog een hoop onderzoek gebeuren voordat er een duidelijk beeld over de ontwikkeling van deze aandoening kan worden geschetst. Er zijn aanwijzingen dat de aandoening erfelijke is en genetisch zou worden doorgegeven. Dat is echter niet met zekerheid te zeggen. Het staat wel vast dat het Asperger syndroom in sommige families vaker opduikt dan in andere families. Het syndroom is nog niet zo heel lang geleden als dusdanig herkend, het exacte aantal patiënten met Asperger is

dus ook niet bekend. Het is wel bekend dat Asperger vaker voorkomt dan autisme. Ook is het opvallend dat de aandoening meer voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Hier is geen verklaring voor beschikbaar. Het Asperger syndroom kan vaak voor het eerst worden vastgesteld bij jonge kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar.

Leave a Reply

Required fields are marked *